Spørgsmål og Svar – Hypnose – Børn & Unge

Børn & Unge – Hvor gammel skal et Hypnose for børn og unge, Århus - Læs mere ... - Time4ChangeNow.dk, v./ Certificeret Master Hypnoterapeut, Runa Mattesenbarn være, for at have udbytte af hypnose ?

Børn fra ca. 4-5 års alderen kan have udbytte af hypnose, afhængigt af barnets modenhed.

Fra omkring 11 års alderen er børn meget påvirkelige for hypnose.

Børn & Unge – Hvad sker der, før hypnose-sessionen med barnet ?

Før hypnose-session taler jeg med dig, som forældre/værge, uden at barnet er tilstede – enten via telefon, Skype eller på mail. Igennem denne for-samtale modtager jeg information om problemet, og hvad der tidligere er prøvet og forsøgt, om barnets styrker osv.

Hvornår skal jeg fortælle mit barn, at der er/bliver lavet en aftale for en hypnose-session ?

Det bedste er, hvis det er noget, der i forvejen ér blevet talt om i familien, før du som forældrer henvender dig, til mig. Således dit barn på denne måde allerede på forhånd ér blevet involveret, er interesseret, er motiveret og kan se værdien af at få det anderledes og skabe en forandring.

Hvis ikke I allerede hár talt om det i familien, så skal du involverere dit barn, straks efter, at du har lavet en aftale for en hypnose-session til dit barn. I denne situation så skal der gå mindst 7 dage, fra dét tidspunkt du har bestilt aftalen for hypnose-sessionen, til selve hypnose-sessionen med barnet.

Dette er vigtigt. Både fordi der skal være tid til at forberede barnet på at skulle til hypnoterapi, og fordi der skal være tid til for-samtalen med forældren i den mellemliggende periode.

Det bedste resultat opnås ved, at både forældren og barnet kan forberede sig i fred og ro, at begge er trygge ved dét der skal ske, og begge har haft både tid og mulighed for at stille og få besvaret hvér deres relevante spørgsmål.

Hvor lang tid før skal for-samtalen med forældren ligge ?

Det bedste tidspunkt, til for-samtalen med forældren, er senest 2 dage før, og højst 5 dage før sessionen med barnet.

Indenfor denne tidsperiode har du som forældrer fin tid til, og gode muligheder for at støtte og forberede dit barn på sessionen.

Hvorfor er det så vigtigt med for-samtalen med forældren, før sessionen med barnet ?

For-samtalen med forældren er særdeles vigtig, fordi via denne samtale får jeg adgang til dín helt personlige viden og information omkring dit eget barn.

Endvidere bruges for-samtalen til, at jeg får information om, hvad der evt. tidligere er forsøgt, samt information om barnets ressourcer, dets opvækst, barnets daglige miljø og familiens værdier.

Ligeledes så gælder, at du som forældrer indgår som en meget vigtig ´med-spiller´ for at opnå en vellykket og succesfuld forandring for dit barn. Og, som en del heraf, at jeg også sikrer mig, at du som forældrer er både tryg, støttende og samarbejder omkring den ønskede forandring for dit barn.

Hvornår skal jeg som forældrer begynde at fortælle mit barn omkring detaljerne vedr. hypnose-sessionen ?

Det optimale tidspunkt er, at fortælle dit barn omkring detaljerne vedr. hypnose-sessionen, senest 2 dage før sessionen, og højst 7 dage før.

Hvis barnet får det at vide meget kort før sessionen, så vil de fleste børn føle og opleve det som ´underligt´, at de ikke har fået noget at vide.

Hvis barnet får det at vide lang tid før sessionen, så vil mange børn kunne nå at spekulere unødigt og danne sig urealistiske tanker om, hvad der skal foregå.

Børn & Unge – Hvordan forbereder jeg som forældrer barnet på hypnose-sessionen – bedst muligt ?

Du fortæller til dit barn, at det opleves som meget behageligt og afslappende at besøge en hypnoterapeut. Barnet skal blot være sig selv. Hypno-terapeuten stiller nogle spørgsmål og snakker med barnet.

Selve hypnosen minder lidt om tidspunktet lige før man falder i søvn. Dvs. at være dejligt afslappet og døsig, og oplevelsen af, at der ligesom kører en film inde i hovedet med dejlige billeder.

Hypnoterapeuten snakker til barnet, som sagtens kan høre hvad hun siger. Hun taler til din hjerne og fortæller din hjerne nogle gode ting, således du kan komme af med dit problem. I stedet vil du opleve at ´få det godt´, at lære at tænke nogle anderledes og bedre tanker, og lære din hjerne at skabe nogle nye og anderledes, positive billeder.

Børn & Unge – Hvordan kan jeg som forældre/værge forberede mig, før jeg snakker med mit barn ?

Grundlæggende gælder, at barnet selv skal være motiveret og kunne forstå, opleve og se værdien og gevinsten ved at komme af med sit problem og skabe en forandring.

Det betyder derfor, at det er stor vigtighed, at barnet på forhånd véd, hvorfor han/hun kommer til at møde mig. Dette betyder, at du som forældre forinden hár snakket med dit barn om, hvorfor hypnose vil kunne være en god idé, og at det udgør et effektivt værktøj til at skabe positive forandringer.

Mao. – det skal ikke kun være forældrene, der oplever, at der eksisterer et problem – for barnet. Barnet selv skal også kunne se og forstå betydningen af at skabe en positiv forandring.

Samtidig er det af stor vigtighed, at begge forældre er positive omkring, at barnet skal møde en hypnose-terapeut.

Kan for-samtalen med forældren ikke blot tages på samme tidspunkt som hypnose-sessionen for barnet ?

Nej. Gennemførelse af sessionen med barnet sker altid under forudsætning af, at den forudgående for-samtale med forældren hár fundet sted.
Dette er særligt vigtigt, fordi for-samtalen med forældrene ofte vil indeholde udveksling omkring barnets problem og voksen-problematikker, som barnet ikke skal være en del af.

Ligeledes er det vigtigt, at barnet kan føle sig helt tryg i fht. selve hypnose-sessionen.
Og dermed at forældrene også kan bidrage positivt og aktivt til, at barnet føler sig helt tryg i fht. hypnose-sessionen.

En del af denne tryghed skaber du selv for dit barn – som forældrer – ved at du på forhånd har modtaget information og viden om, hvad der sker i løbet af hypnose-sessionen.
Og, denne information og viden modtager du bl.a. i løbet af den indledende for-samtale mellem mig og forældren. Således du også selv kan videregive det til dit barn, på en måde således det både skaber mening og tryghed, for dit barn.

Hvis for-samtalen mod forventning ikke finder sted, er det så ikke OK alligevel at gennemføre sessionen med barnet ?

Nej. Såfremt for-samtalen med forældren af uforudsete grunde alligevel ikke kan gennemføres, så skal der også aftales et nyt tidspunkt for sessionen med barnet.

Kan min for-samtale som forældrer også foregå på klinikken, dvs. istedet for tlf./Skype ?

Ja, dette er også muligt. Det koster et tillæg på 200,- kr.

Er der andre regler for afbud, når det drejer sig om sessioner med børn ?

Ja. Såfremt for-samtalen med forældren ikke bliver gennemført – uanset årsag – senest 2 dage før session med barnet, så anses dette som værende ´afbud mindre end 24 timer før´.

Dvs. dette koster et afbestillings-gebyr på 250,- kr.

Børn & Unge – Skal jeg have tilladelse fra mine forældre, hvis jeg er under 18 år ?

Hvis du er under 18 år og selv henvender dig, så skal du have dine forældres/værges skriftlige tilladelse til at modtage hypnose.

Børn & Unge – Hvordan opnår barnet det bedst mulige udbytte af en session ?

Det er en selvfølge, at barnet skal være motiveret. Altså, at barnet selv har et ønske om, at få det anderledes og ser det som attraktivt at komme af med sit problem og skabe en forandring.

Endvidere er det af stor vigtighed, at begge forældrer støtter op om barnet og processen.

Under selve sessionen er det af betydning, at barnet er motiveret, nysgerrigt, åbent, interesseret og har tillid til dét, der foregår.

Såfremt vi aftaler et forløb over flere gange, så vil barnet/evt. forældrene typisk blive stillet nogle mindre hjemmeopgaver. Dette kan bla. være i form af små øvelser, som har relation til barnets tema. Dette sker udelukkende efter aftale.

Børn & Unge – Hvad foregår der under selve hypnose-sessionen ?

Når barnet kommer til hypnose-sessionen, så er det første jeg gør, at få skabt en god kontakt og en positiv relation til barnet. Dette er af stor vigtighed, således barnet har og opnår tillid til mig – både som person og som terapeut.

Derefter snakker jeg med barnet f.eks. omkring flg. emner :
– Hvad interesserer barnet sig for ?
– Hvad holder barnet af at lave ?
– Hvad er barnet (rigtig) god til ?
– Hvad generer barnet mest ved problemet / ubehaget ?
– Hvordan vil barnet gerne have det bedre / anderledes ?
– Hvordan vil barnet gerne have det i stedet / i fremtiden ?

Jeg fortæller kort barnet/den unge om, hvad hypnose er. Er der tale om mindre børn foregår det typisk gennem leg. Jeg har flere forskellige tøjdyr – bamser og hunde – som jeg bruger på en meget konkret og enkel måde. Hvis barnet har et yndlings-tøjdyr/-sovedyr, er han/hun velkommen til at tage dette med.

Børn & Unge – Hvad er min baggrund for at kunne skabe en positiv kontakt med børn i meget forskellige aldersgrupper ?

Med en udannelsesmæssig baggrund og et professionelt virke som Socialpædagog, har jeg opbygget mange års erfaring med at arbejde med børn i forskellige aldersgrupper og børn med meget forskellig baggrund.

Jeg har bla. arbejdet i børnehave, døgninstitution og som børnehaveklasseleder.

Børn & Unge – Hvor lang tid varer en hypnose-session ?

En hypnose-session med børn/unge varer som regel højst 20-30 min.

Børn & Unge – Kan jeg som forældrer deltage i hypnose-sessionen ?

Som udgangspunkt anbefaler jeg, at forældrene opholder sig udenfor kliniklokalet, fra dét tidspunkt hvor jeg oplever at barnet føler sig trygt og godt tilpas. Under selve sessionen med barnet kan du evt. vælge at gå en lille tur.

Barnet opnår det største udbytte af hypnosen, når det bliver mentalt fokuseret. Såfremt forældrene er tilstede under hypnose-sessionen, vil der som oftest ske dét, at barnets opmærksomhed bliver delt imellem dét der foregår under hypnosen og forældrenes tilstedeværelse.

Altså, at barnet automatisk vil rette sin opmærksomhed to steder hen, i stedet for én. Når dette sker, vil barnets udbytte af hypnose-sessonen blive væsentligt reduceret.

Så, for at barnet får mest muligt ud af hypnose-sessionen anbefaler jeg, at forældrene venter udenfor.

Børn & Unge – Hvad sker der umiddelbart efter hypnose-sessionen ?

Barnet vil opleve at føle sig ´klar´ og vågen. Mange børn oplever, at det minder om at vågne om morgen efter en god nats søvn – dvs.en ganske behagelig følelse.
Nogle børn vil have brug for at tale om dét, som de evt. kan huske fra hypnose- sessionen. Andre børn har ikke behov for dette.

Ud fra en individuel bedømmelse vil jeg tilgodese barnets behov inden sessionen afsluttes.
Efter individuel aftale kan der være konkrete hjemmeopgaver til barnet.

Børn & Unge – Hvad vil barnet opleve efter hypnose-sessionen ?

Efter hypnose-sessionen vil barnet opleve at være glad og godt tilpas. Som forældre vil I få en kort information om, hvordan indholdet af sessionen er forløbet.

Børn & Unge – Hvordan opnår mit barn det største udbytte, når sessionen er afsluttet ?

Det optimale er, at barnet bare kan være i kendte, rolige og fredelige omgivelser, med dén forældrer / voksne som fulgte barnet til hypnose-sessionen.

Fordi, dette giver mulighed for, at dé indtryk og forandringer, som barnets bevidste og ubevidste sind er gået igang med at bearbejde, får mulighed for at bundfælde sig – fuldstændigt og bedst muligt.

Måske vil barnet også have brug for at snakke og stille evt. spørgsmål omkring det, som han/hun har oplevet i fbm. sessionen. Nogle børn vil have behov for at snakke om dét, de evt. kan huske fra hypnose-sessionen. Andre børn har ikke behov for dette.

Dvs. det optimale er, såfremt du planlægger med ikke at lægge aftaler, opgaver, arbejde eller andre presserende aktiviteter for dig eller dit barn, umiddelbart efter sessionen.

Børn & Unge – Hvad skal jeg – som forældrer – gøre efter hypnose-sessionen ?

Som udgangspunkt er det vigtigt, at du / I er positive og støttende i fht. barnet og dét mål som barnet sammen med hypnoterapeuten har stillet op.

Efter individuel aftale kan der også være konkrete hjemmeopgaver til forældrene.

Efter individuel aftale med forældrene/barnet kan/vil der være konkrete hjemmeopgaver.

Børn & Unge – Tavshedspligt :

Jeg har tavshedspligt. Dette gælder både hvad jeg modtager fra barnet og fra forældrene.

Spørgsmål & Svar – Hypnose :

 

Om Hypnose – For Børn & Unge :

 

Information & Tidsbestilling :